Во некои случаи како дел од терапијата се изведува комбинација на фиксно-протетска конструкција со мобилна конструкција, т.е. еден дел е цементиран за постоечките заби, и најчесто на него се поставуваат атечмени кои служат за прицврстување на мобилната конструкција (протеза).