Сите максилофацијални услуги на глава и врат, кои можат да се изведат во локална анастезија за што не е потребно болничко лекување,како реконструктивни операции на лице, хирургија на тумори на кожа на лице, трауматологија на заби и лицеви коски, се изведуваат во нашата ординација од страна на Др. Златко Вршковски, кој е докажан експерт со долгогодишно искуство во таа област.