Тотални и парцијални протези се една од опциите за третман на тотална или парцијална беззабост, и претставуваат мобилно решение. Парцијалните протези можат за бидат класични (акрилатни), скелетирани (визил), или еластични (валпласт) протези.

Поради нестабилноста на протезата, особено во долна вилица, која е многу честа појава, ние во Максидент Вршковски вршиме стабилизирање на истата со помош на импланти (мини или класични импланти), со што во голема мера се подобрува целокупното чувство на прилагодување на протезите.