Френулектомија претставува орално хируршка интервенција,при која се врши ресекција на френулумот(усна ресичка) која има висок припој на на гингивата, и доколку не се направи води до разделување на забите, повлекување на гингивата околу нив и други компликации. Таа е безболна интервенција која трае кратко и без постоперативни тегоби.