Многу често се јавува дефицит на коскен волумен од различни причини, со што условите за поставување на импланти. Особено во фронталната естетска зона, се намалени. Од тој аспект, се прави аугментација т.е. добивање на коскен волумен, преку фиксирање на коскени блокови, пополнување со вештачка коска, мембрана и тн, со што се создаваат услови за поставување на имплант и заб.